Events

Home / Events

Lễ Bắp-tem Sunday Oct,11,2020

Sunday 10/18/2020 – Tháng Tri Ân Mục sư : Hội Thánh cầu nguyện Chúa chúc phước, ban ơn cho Ông Bà Mục sư trong hành trình hầu việc Ngài.

Thờ phượng Chúa đầu năm , mùa Covid 19.