Chào mừng quý vị tín hữu, thân hữu, ông bà, anh chị em đến thờ phượng Chúa với Hội Thánh Tin lành Shekninah tại San Jose.

Greet you all, sisters and brothers in God, for joining us to worship our heavenly Father here at Shekinah Christian God of Church in San Jose.

Thông báo/Announcement: Bắt đầu từ Chúa Nhật , ngày 13 tháng 6, 2021 Hội Thánh Shekinah SJ sẽ nhóm tại địa điểm mới sau / effective 6/13/2021, we will move to a new location below:

Điạ chỉ mới của HT:   801 Hellyer Ave. , San Jose, CA 95111

Điện thoại liên lạc: 408-644-1354

Email: shekinahsj20@gmail.com

Mục sư quản nhiệm: Bùi Đức Nguyên.

Xin gọi 408-644-1354 để biết thêm chi tiết. Please contact 408- 644-1354 Pastor Bui for more information.

Học Kinh Thánh và cầu nguyện trên phone vẫn bình thường, xin coi phần bên dưới thêm chi tiết. Bible study and prayer meetings are normal. Please see below for more details.

MS Bui
Mục sư quản nhiệm Bùi Đức Nguyên
 Hội Thánh nhóm tại nhà thờ  và qua trực tuyến trên facebook vào mỗi Chúa Nhật lúc 2:00 pm.

 

Facebook:Hội Thánh Shekinah San Jose
Youtube Channel: Hội Thánh Shekinah San Jose

Sinh hoạt hàng tuần/ Weekly Activities

 

Chúa Nhật Thờ Phựơng / Sunday Worship: 2:00 pm Facebook

Học Kinh Thánh và cầu nguyện trên phone / Bible Study and Prayer meeting on phone:
Gọi số: 1-609-746-1026  bấm vào access code 421923#

Thứ 3/ Tuesday: học kinh thánh lúc / Bile Study at 7:30 pm
Thứ 6 và Chúa Nhật / Friday and Sunday: cầu nguyện lúc / prayer meeting at 7:30 pm

https://www.youtube.com/watch?v=syGPI5Hvfr0